Implantologia

Implanty zębowe to najlepszy sposób na uzupełnienie braków zębowych – jest najbezpieczniejszy, najmniej inwazyjny i najbardziej trwały. W Klinice Nugat 9 gwarantujemy najwyższy poziom opieki stomatologicznej, dlatego pracujemy wyłącznie na najlepszym systemie implantologicznym na świecie (szwajcarskim) Straumann.


Dla kogo zabieg implantacji?

Niestety medycyna jest nieprzewidywalna w swoich rezultatach i czasem, pomimo usilnych prób leczenia i ratowania zęba, konieczne jest jego usunięcie. Zanim implantologia wkroczyła w nowoczesność, jedynym wyjściem było uzupełnienie protetyczne w formie mostu, czyli konstrukcji opartej na dwóch sąsiadujących z luką zębach i dowieszonym między tymi filarami zębem. Takie rozwiązanie wymaga jednak przeprowadzenia leczenia kanałowego zębów będących filarami oraz ich oszlifowania. W przypadku kiedy te zęby są już „martwe” lub mocno zniszczone, takie postępowanie ma sens. Gorzej, jeśli mamy do czynienia z zębami w pełni zdrowymi.

Implant zębowy pozwala na uzupełnienie jednego zęba bez konieczności niszczenia zębów sąsiednich. Oczywiście możliwe jest również tworzenie większych kontrukcji protetycznych opartych na implantach np. protezy całkowite mocowane na implantach.


Z czego składa się implant?

Mając na myśli implant stomatologiczny, myślimy o złożonej konstrukcji, która imituje ząb. Najogólniej możemy wyróżnić dwie części – naddziąsłową (koronę) oraz poddziąsłową, będącą korzeniem zęba (śrubę tytanową lub cyrkonową). Obie części są ze sobą połączone za pomocą łącznika.


Jak przebiega zabieg implantacji?

Pierwszym krokiem jest konsultacja z chirurgiem i ocena warunków kostnych. Do konsultacji niezbędne są zdjęcia rentgenowskie – pantomogram, a przede wszystkim CBCT, czyli tomografia komputerowa interesującej nas okolicy.

Kolejny etap to zabieg wkręcenia śruby w kość. Jest on całkowicie bezbolesny, odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Pogrążony w kości implant jest zaszywny „na głucho”, co oznacza, że nic nie wystaje z dziąsła. Po upływie około 10-14 dni pacjent zgłasza się na zdjęcie szwów i tym samym kończy pierwszy etap leczenia.

Po określonym przez chirurga czasie – od 3 do 9 miesięcy, odbywa się krótki zabieg odsłonięcia implantu, czyli wkręcenia śruby gojącej, na której ma się ukształtować dziąsło. Śruba gojąca jest widoczna gołym okiem w jamie ustnej pacjenta.

Następny etap to już część protetyczna. Po około dwóch tygodniach pacjent zgłasza się do protetyka z celu pobrania wycisków do korony. Standardowo, czas oczekiwania na pracę technika to 10-14 dni roboczych. Wtedy odbywa się kolejna wizyta, na której pacjent ma przykręconą lub przyklejoną koronę i tym samym kończy leczenie implantologiczne.


Co później?

O implanty trzeba dbać, dlatego niezwykle istotne są wizyty kontrolne oraz zabiegi higienizacji wykonywane regularnie co 6 miesięcy.

Klinika Nugat 9 - gabinet