Klauzula RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych, którym jest klinika Nugat 9 z siedzibą w Warszawie, Bronikowskiego 55, NIP: 9511768184, REGON: 015492253; Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą; Zapoznałem/łam się  z  treścią  klauzuli  informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.